Indkaldelse til generalforsamling 2021

Bestyrelsen indkalder hermed til den årlige generalforsamling.Den afholdes hos Gert Koue, Mandolinvej 12, 8940 Randers SV. Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 25. maj 2021 kl. 19:00. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4) Behandling af indkommende forslag. 5) Valg af […]