Randers RC Racing
Navigation
Forside
Forum
Klubben
Bestyrelsen
Vedtægter
Indmeldelse
Gratis tur
Foto Galleri
Video Galleri
Nyheder
Vejret
Søg
 
Fra Fotogalleriet...
 
Besøgende
Gæster online: : 5

Brugere online: : 0

Antal brugere: : 32
Nyeste bruger: : Allan s
 
Log ind
Brugernavn

KodeordHar du glemt dit kodeord?
Bed om et nyt ved at klikke her.
 
Vedtægter
VEDTÆGTER:
§ 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Randers RC Racing. Foreningen er hjemmehørende i Randers Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til fjernstyrede biler og samle medlemmerne omkring aktiviteten og skabe socialt samvær.

§ 3 Medlemskab
Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig foreningens formål. Indmeldelse sker ved henvendelse til formand eller kasserer. Alle medlemmer har stemmeret og er valgbare på foreningens medlemsmøde.

§ 4 Kontingent
Kontingentets størrelse kan fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betales pr. sæson.

§ 5 Udmeldelse, udelukkelse af medlemmer
Betaler medlemmet ikke kontingent, slettes medlemmet fra medlemsregistret. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke betaler kontingent eller som åbenlyst modarbejder foreningens formål. Det ekskluderede medlem har ret til at deltage på det førstkommende medlemsmøde og tale sin sag.

§ 6 Generalforsamling
Generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Der indkaldes via opslag på hjemmesiden.
Forslag skal indsendes til formanden senest en uge før generalforsamlingen. Såfremt et medlem ønsker det, foregår personvalg ved skriftlig afstemning. Valg afgøres ved absolut flertal og i tilfælde af stemmelighed finder omvalg sted.

§ 7 Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen samt 1 suppleant
6. Valg af revisor.
7. Fastsættelse af kontingent
8. Eventuelt

§ 8 Ekstraordinær generalforsamling
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver det. Reglerne for ekstraordinær generalforsamling er de samme som for ordinær generalforsamling.

§ 9 Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen består af 3 personer, der alle vælges for en toårig periode. Der vælges to medlemmer i ulige år og eet medlem i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen med formand, kasserer og sekretær. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

§ 10 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren fremlægger det årlige regnskab på medlemsmødet.
Regnskabet skal være revideret og underskrevet.

§ 11 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening
eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med
2 bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.
Ved beløb under 1.500 kr. kan kassereren alene underskrive.
I forbindelse med gældssætning skal generalforsamlingen høres.

§ 12 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske med et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer på medlemsmødet.

§ 13 Foreningens opløsning
Opløsning af foreningen kan ske enten på generalforsamlingen eller på en ekstraordinær generalforsamling. Mindst 2/3 af stemmerne skal godkende forslaget om opløsning. Foreningens formue tilfalder andre folkeoplysende foreninger i Randers Kommune.

 
Begivenheder
<< Januar 2018 >>
Ma Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
Replikboks
Du er nødt til at logge på for at skrive en replik.

09/01/2018 10:31
Husk generalforsamling søndag den 14. januar 2018 kl. 9:00. Se indkaldelse på hjemmesiden.

15/12/2017 20:23
AMB-anlægget er netop ankommet, så der køres ræs på søndag efter lagt tidsplan. Kom til tiden!

19/08/2017 09:28
Tillykke til formand Grin

09/05/2017 10:07
Hej alle Jeg skal bruge navne på dem, der er med til Aarhus Classic Race! Meld derfor til i tråden på hjemmesiden.

18/11/2016 13:31
Salget af Vorup skole kommer ikke til at påvirke vores hal, da den ikke er omfattet af salget Grin

 
Til toppen Siden dannet på: 0.11 sekunder Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
5964631 Unikke besøg